Kawasan Perlindungan

Sabah mempunyai sejarah panjang mengetepikan kawasan semula jadi yang penting untuk pemuliharaan flora dan fauna yang unik serta kaya. Hari ini pelbagai kategori kawasan perlindungan membentuk satu bahagian yang penting dalam pemuliharaan alam semula jadi di negeri ini.

Di bawah Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar, 1997, terdapat peruntukan bagi pengisytiharan tiga jenis kawasan yang dilindungi. Yang pertama adalah Kawasan Pemuliharaan yang bertujuan untuk  perlindungan yang cepat serta fleksibel untuk hidupan liar dan habitat mereka. Pusat Perlindungan Hidupan Liar merupakan kategori pemuliharaan paling andal bagi flora, fauna,sumber genetik dan habitat. Jenis ketiga ialah Kawasan Memburu Hidupan Liar, bertujuan untuk pengurusan populasi haiwan dengan cara pemburuan yang terkawal. Pada masa ini beberapa kawasan alam semula jadi yang unik sedang berada dalam proses untuk diwartakan di bawah peruntukan-peruntukan dalam Enakmen.

 

 

Di bawah Enakmen Hutan, 1968 (semakan 1984) terdapat tujuh kelas hutan simpan, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Empat daripada ini boleh dianggap sebagai kawasan perlindungan. Yang pertama adalah Kelas I Perlindungan Hutan, fungsi utama iaitu untuk melindungi bekalan air, kesuburan tanah dan kualiti alam sekitar. Lembah Danum dan Maliau Basin yang diuruskan oleh Yayasan Sabah adalah dua Kelas 1 rizab Hutan tersebut. Kelas V adalah bakau. Kelas VI, Hutan Simpan, terdiri daripada 50 kawasan yang agak kecil bertujuan untuk memberikan Hutan Simpan untuk tujuan penyelidikan dan pemeliharaan kolam gen. Kelas pemuliharaan ke empat adalah  Kelas VII, Rizab Hidupan Liar, iaitu untuk melindungi hidupan liar.  Teras rizab hidupan liar Tabin  jatuh di bawah Hutan Kelas VII.

Terdapat enam buah taman yang diwartakan di bawah Enakmen Taman 1984. Tiga adalah Taman Terestrial (Gunung Kinabalu, Banjaran Crocker dan Tawau Hills) dan tiga adalah Taman Laut (Pulau Penyu, Tunku Abdul Rahman dan Pulau Tiga). Taman-taman negeri Sabah mengandungi hutan tanah tinggi yang penting dan ekosistem marin yang  dapat menampung aktiviti pelancongan.

Kategori Nama Kawasan   Saiz(Ha.)
A) Hidupan Liar / Burung / Kawasan Pelindungan Laut Lower Kinabatangan 27,800
Sipadan 12
Kota Belud 12,200
Mantanani Kecil 61
Kota Kinabalu 24
Lankayan Billean Tegapil Marina Conservation Area 30,000
Sub-total 70,097
B) Hutan Simpan Class Size (Ha.)
I Perlindungan 342,216
II Komersial 2,685,119
III Domestik 7,350
IV Ameniti 20,767
V Bakau 316,024
VI Hutan Dara 90,386
VII Rizab Hidupan Liar 132,653
Sub-total 909,401
C) Taman(termasuk taman terumbu karang) Kinabalu 75,370
Tunku Abdul Rahman 4,020
Turtle Islands 1,740
Pulau Tiga 15,864
Tawau Hills 27,927
Crocker Range 139,919
Sub-total 265,749