Konservasi Marin Pulau-Pulau Sugud (SIMCA)

Latarbelakang

SIMCA adalah merupakan sebuah kawasan  yang pertama diujudkan  di bawah peruntukan seksyen  21 Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 sebagai kawasan konservasi. Gugusan kepulauan Sugud ini yang terdiri  daripada Pulau Langkaian, Billean dan Tagaipil dan sekitar kawasan perairan  cetek terumbu karangnya  membentuk kawasan seluas 46,317 hektar ,telah diwartakan pada 3hb Disember 2001. SIMCA ini diujudkan bagi mengurus dan memulihara  kawasan terumbu karang  yang kaya dan penting bagi memelihara kepelbagaian biologi hidupan marin dikawasan ini dan juga bagi faedah eco-pelancongan.

Fakta Menarik Mengenai SIMCA

Ini juga merupakan satu contoh kejayaan Kerajaan menerusi  Perkongsian pintar dangan pihak swasta (Reef Gardian Sdn Bhd) yang membantu jabatan mengendalikan usaha-usaha pemuliharaan terumbukarang di kawasan ini, konservasi penyu dan aktiviti penguatkuasaan. Reef  Gardian yang mendapat konsesi daripada kerajaan mengurus  kawasan SIMCA ini  mendapat faedah daripada aktiviti eco-pelancongan

SIMCA juga terletak di dalam kawasan perairan "Sulu-Sulawesi Tri-National Sea Turtle Conservation Corridor".

Setiap pengunjung yang bermalam di Pulau-pulau ini akan dikenakan Yuran Konservasi sebanyak RM20 bagi setiap malam. Yuaran ini akan digunakan oleh SIMCA untuk  menjalankan aktiviti pemuliharaan dan konservasi  di kawasan ini.

Kemudahan Prasarana

SIMCA terletak lebih kurang 80 km dari  tanah besar Bandar Sandakan yang mengambil masa perjalanan dengan bot laju 2-3 jam. Ianya juga terletak lebih kurang 40 km daripada Taman Pulau Penyu (Pulau Selingan, Gulisan dan Bakungan Kecil). Pulau Langkayan  dan Pulau Billean mempunyai kemudahan resort yang dilengkapi dengan rawatan air kumbahan.