Pelesenan & Permit

Jabatan Hidupan Liar Sabah adalah bertanggungjawab dalam mengurus dan mengeluarkan 5 jenis Lesen, 12 Permit dan 4 Sijil dalam memastikan penggunaan sumber-sumber hidupan liar Negeri Sabah adalah secara lestari.

Jenis-jenis Lesen

 1. Lesen Memburu Komersil
 2. Lesen Memburu Sukan
 3. Lesen Haiwan Kampung
 4. Lesen Pungutan Tumbuhan Pemungut
 5. Lesen Pungutan Tumbuhan Komersil

Jenis-jenis Permit

 1. Permit Haiwan Tawanan
 2. Permit Peniaga Haiwan
 3. Permit Peniaga Daging Haiwan Buruan
 4. Permit Peniaga Tumbuhan
 5. Permit Penjualan Tumbuhan Sementara atau Pemindahan
 6. Permit untuk Membawa Haiwan dan Lain-lain Keluar dari Negeri
 7. Permit Membawa Masuk Haiwan dan Lain-lain
 8. Permit Operator Pelancongan Hidupan Liar
 9. Permit Penternakan Haiwan
 10. Permit Penanaman Tumbuhan
 11. Permit Taman Zoologi
 12. Permit Taman Botanik

Jenis-jenis Sijil

 1. Sijik Hak Milik Sah
 2. Siil Keasalan
 3. Sijil Pembiakan Tawanan
 4. Sijil Pembiakan Tiruan