Pelesenan & Permit

Jabatan Hidupan Liar Sabah adalah bertanggungjawab dalam mengurus dan mengeluarkan 5 jenis Lesen, 12 Permit dan 4 Sijil dalam memastikan penggunaan sumber-sumber hidupan liar Negeri Sabah adalah secara lestari.

Jenis-jenis Lesen

 1. Lesen Memburu Komersil
 2. Lesen Memburu Sukan
 3. Lesen Haiwan Kampung
 4. Lesen Pungutan Tumbuhan Pemungut
 5. Lesen Pungutan Tumbuhan Komersil

Jenis-jenis Permit

 1. Permit Haiwan Tawanan
 2. Permit Peniaga Haiwan
 3. Permit Peniaga Daging Haiwan Buruan
 4. Permit Peniaga Tumbuhan
 5. Permit Penjualan Tumbuhan Sementara atau Pemindahan
 6. Permit untuk Membawa Haiwan dan Lain-lain Keluar dari Negeri
 7. Permit Membawa Masuk Haiwan dan Lain-lain
 8. Permit Operator Pelancongan Hidupan Liar
 9. Permit Penternakan Haiwan
 10. Permit Penanaman Tumbuhan
 11. Permit Taman Zoologi
 12. Permit Taman Botanik

Jenis-jenis Sijil

 1. Sijik Hak Milik Sah
 2. Siil Keasalan
 3. Sijil Pembiakan Tawanan
 4. Sijil Pembiakan Tiruan

KADAR BAYARAN DAN LESEN DIBAWAH EPHL 1997

NO

JENIS PERMIT

PERMOHONAN BARU (RM)

PEMBAHARUAN PERMIT (RM)

CATATAN

01

BORANG

1.00

-

Semua borang permohonan baru saja.

02

SIJIL HAK MILIK SAH

15.00/SEEKOR

-

Sekali saja semasa permohonan untuk memelihara haiwan, perlu dapatkan sijil dari JPH.

03

BAYARAN HASIL HAIWAN

10.00/SEEKOR

-

Dikenakan kepada semua spesies burung/ haiwan yang dilindungi dibawah Jadual 2&3, EPHL 1997.

04

PERMIT HAIWAN TAWANAN

15.00/SEEKOR

15.00/TAHUNAN

Dikenakan kepada semua spesies burung/haiwan dibawah jadual II, EPHL 1997. Perlu ada (Bayaran hasil haiwan & Sijil hak milik).

05

PERMIT PENIAGA HAIWAN

100.00 + 1.00

100.00

Semua permis yang menjual sarang burung/kedai haiwan peliharaan/ dll berkaitan dengan penjualan hasil hidupan liar. Perlu ada lesen berniaga dengan jenis perniagaan hasil haiwan/haiwan.

06

PERMIT PENTERNAKAN HAIWAN/PENAMAAN TUMBUHAN

200.00 + 1.00

200.00

Semua pemilik rumah burung walit dan apa-apa spesies burung/haiwan serta tumbuhan yang dilindungi dibawah Jadual II, EPHL 1997

07

PERMIT PENIAGA DAGING HAIWAN BURUAN

100.00 + 1.00

100.00

Semua penjual daging haiwan buruan/ di pondok ( sinalau bakas) dibawah Jadual III EPHL 1997. Mesti memiliki lesen berniaga/ surat kebenaran dari MBT/KK.

08

PERMIT PENIAGA TUMBUHAN

100.00 + 1.00

100.00

Semua penjual tumbuhan/ orkid yang mempunyai permis tetap. Mesti memliki lesen berniaga tumbuhan. (JADUAL II, EPHL 1997).

09

PERMIT MEMBAWA KELUAR DARI SABAH

5.00 + 1.00 +

 ( BAYARAN HASIL @ RM 10.00)

-

Semua spesies haiwan/ hasil haiwan yang tersenarai di bawah Jadual II, EPHL 1997. Bayaran hasil haiwan dikenakan kepada pemohon yang tidak mempunyai permit penternakan haiwan.

10

PERMIT MEMBAWA MASUK KE SABAH

5.00 + 1.00

-

Semua spesies haiwan/ hasil haiwan yang tersenarai di bawah Jadual II, EPHL 1997 (Perlu dapatkan kebenaran dari JHL sebelum di bawa masuk).

11

PERMIT TAMAN ZOOLOGI/ TAMAN BOTANIKAL

500.00 + 1.00

500.00/TAHUNAN

Semua spesies haiwan/ tumbuhan yang tersenarai di bawah Jadual II, EPHL 1997 & CITES ( Perlu ada lesen berniaga 07& memenuhi syarat-syarat permohonan.

NO.

LESEN KOMERSIL

12

SPESIES HAIWAN

JUMLAH SEEKOR

12.1

KELUANG BAKAU (Flying Fox)

RM 5.00

12.2

LANDAK RAYA (Cammon Porcupine)

RM 10.00

12.3

BABI HUTAN (Bearded Pig)

RM 50.00

12.4

RUSA (Sambar Deer)

RM 150.00

12.5

PELANDUK (Mouse Deer)

RM 35.00

12.6

KIJANG (Barking Deer)

RM 75.00

12.7

BUAYA Y JUVENILE (Crocodylus porosus)

RM 30.00

12.8

BUAYA DEWASA (Estuarine crocodile)

RM 150.00

12.9

BIAWAK AIR (Monitor Lizard)

RM 2.00

12.10

ULAR SAWA BATIK (Reticulated Phyton)

RM 2.00

12.11

ULAR SAWA DARAH (Blood Phyton)

RM 2.00

12.12

Semua spesies burung dibawah Jadual II, EPHL 1997

RM 5.00

12.13

Semua spesies rama-rama dibawah Jadual II, EPHL 1997

RM 5.00

 

CONTOH: (PERMOHONAN BARU) Satu Ekor Burung Murai Batu ( Copsychus malabaricus – Jadual II, EPHL 1997) i) Borang Permohanan @RM 1.00 + ii) FEE Hasil Haiwan@ RM 10.00 + ii) Sijil Milik Sah @ RM 15.00 + iv) Permit Haiwan Tawanan @ RM 15.00. Jumlah Keseluruhan = RM 41.00 (PEMBAHARUAN): Bayaran untuk Permit Tawanan sahaja @ RM 15.00/setahun