Penyelidikan

Jabatan ini menjalankan kajian terhadap fauna Negeri sabah dan berkerjasama dengan institusi berkaitan di dalam dan luar negeri dalam program penyelidikan tertentu. Diantara aktiviti-aktiviti yang dilaksankan adalah seperti berikut:

  1. Penyelidikan terhadap kawasan yang dicadangkan untuk kawasan konservasi, rekreasi dan sebagainya.
  2. Menganjurkan ekspedisi saintifik ke habiat yang mempunyai nilai konservasi dan juga kawasan yang terancam disebabkan oleh aktiviti eksploitasi manusia.
  3. Menyediakan senarai rujukan spesies dan juga menentukan criteria bagi keutamaan konservasi spesies. Ini memnjalankan dari masa ke semasa secara berkala.
  4. Memulakan program pembiakan hiduapn liar yang merangkumi pembiakan dan penjinakan spesies terpilih.
  5. Mengumpul koleksi gamet dan embryo untuk dibekukan untuk simpanan dan penggunaan melalui ‘artificial insemination’ dan atau ‘embryo transfer’.