Visi dan Misi

Visi

Bahawa rakyat jelata Negeri Sabah hidup secara  harmoni dengan alam semulajadi dan bahawa mereka akan mempertahankan kekayaan warisan alam semulajadi ini,  yang diamanahkan kepada mereka untuk generasi akan datang. 

Misi

Kami kakitangan Jabatan Hidupan Liar Negeri Sabah,  adalah komited terhadap konservasi sumber alam yang utuh dan pelbagai dan memastikan sumber hidupan liar negeri ini digunakan secara lestari dan saksama.