Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan

Sila jawab Kaji Selidik di bawah berdasarkan skala 1-5.

1 - Tidak memuaskan2 - Memuaskan3 - Sederhana4 - Baik5 - Sangat Baik
Bersifat mesra
Menggunakan bahasa yang sopan
Berusaha untuk memudahkan pelanggan
Berkemahiran dan cekap menjalankan tugas
Memberi penjelasan yang tepan
Cepat dan responsif
Menepati masa
Sedia menerima pandangan dan kritikan pelanggan
Tindakan susulan ke atas permohonan/aduan
Permohonan/Aduan diproses dengan cepat
Memberi layanan sama rata
Bijak mengawal emosi
Persekitaran pejabat
Kemudahan yang disediakan
CAPTCHA
Soalan ini adalah untuk memastikan anda adalah manusia, dan seterusnya mengelakkan penghantaran spam secara automatik.